Gode værktøjer hjælper dig med at installere tillidsfuldt samarbejde

Alting går nemmere, når du har de rigtige samarbejdsværktøjer til rådighed, og du har lært at bruge dem ordentligt. Fordi vi har styr på værktøjerne, betyder det, at I som team kan koncentrere jer om at skabe de gode holdbare resultater uden at spilde tiden.

Udviklings- og samarbejdsmetoder baseret på

FIRO®

Radical Collaboration®

Følelsen af godt samarbejde er fantastisk! Tænk at være en del af en gruppe mennesker, der arbejder super effektivt hen imod et fælles mål – og samtidig har det sjovt på vejen. Hvor der er stor åbenhed, høj tillid og masser af fleksibilitet i samarbejdet. Hvor alle får deres viden og erfaringer bragt i spil, fordi der bliver lyttet opmærksomt og kritisk til hvert enkelt bidrag. Det bedste er, at alle kan lære det, og Radical Collaboration er en effektiv metode til at opnå netop dette.

The Human Element®

En leder bliver bedst, når han eller hun har fundet sin egen indre, sikre klangbund. Indre sikkerhed giver de bedste muligheder for at kommunikere klart og støtte andre uden selv at miste overblikket som leder. The Human Element hjælper dig til at forstå, hvordan vi mennesker påvirker hinanden. Du lærer at forstå dine egne og andres følelser og behov på en ny måde, så du kan optræde autentisk og ikke-forsvarende i pressede situationer.

Interessebaseret Forhandling

Man sparer tid og kræfter på den lange bane ved at vende og dreje en løsning, inden man beslutter sig. Alligevel kan det være svært at huske alle interessenterne, og nogle gang har vi bare for travlt med at komme videre. Ved at bruge en struktureret problemløsningsmetode som Interessebaseret Forhandling sørger I for, at de løsninger, I vælger, er de bedste set fra forskellige synspunkter. Det skaber win-win og giver bedre og mere bæredygtige løsninger, større tillid, bedre samarbejde mellem parterne og sparer jer for en masse bøvl og justeringer.

Customer Impact®

Du hjælper bedst en kunde ved selv at være i balance og bevare overblikket. Når du lærer dig selv bedre at kende og samtidig forstår at imødekomme dine kunders behov for at føle sig set, hørt og forstået, øger du dine chancer for at få tilfredse kunder, der vender tilbage gang på gang. Her er et værktøj, der tager udgangspunkt i at styrke din egen ro, og som samtidig kigger konkret på den vigtigste af alle relationer i jobbet – relationen til kunden.

Effektive arbejdsstrategier for dig som

Systemizer profilering

Det handler ikke om, at du har ret, for det ved du, at du har! Du oplever ofte at kunne se løsningen på udfordringer og problemstillinger før de fleste andre, men du kan alligevel have svært ved at forklare dine tanker og koncepter til dine samarbejdspartnere, fordi ikke alle har de evner, du har.

Du er typen, der bedst kan lide at udtrykke dig direkte, fordi det simpelthen er den letteste måde at hjælpe folk omkring dig til at gøre deres arbejde bedre, men det medfører også, at andre kan føle sig truet af din ekspertise og opleve dig for kritisk, uempatisk og endda usamarbejdsvillig, selvom du jo netop søgte at gøre det til fælles bedste.

Måske har du været på en række kurser med fokus på empati, samarbejdsevne, team spirit, team building, konfliktløsning eller ledertræning. Eller du har jævnlige samtaler med ledelsen om at prøve at være lidt mere åben og fleksibel og lidt mindre kritisk.

Hvis du kan genkende bare lidt af dig selv i denne præsentation, så kan vi hjælpe dig med at udfolde dine styrker, så andre også kan være med.

En inkluderende kultur kan kræve et

NormVrid®

Det er vigtigt for effektiviteten at ALLE kan være sig selv når de går på arbejde – med alle deres forskelligheder.

Alle bærer rundt på stereotype forestillinger. Når du gerne vil lave en kulturforandring er det vigtigt at være dygtig til at afdække de ubevidste kulturelle og sociale normer og se kritisk på dem. At være normkritisk. Varige kulturforandringer kræver et normvrid, og det er derfor du kan have gavn af vores Normvrid værktøjer.

Jo flere forskellige perspektiver vi hurtigt kan hente frem i et team, des flere vinkler og innovative idéer til problemløsninger kan vi producere. Når vi ser på løsningsforslag i flere dimensioner, bliver de endelige beslutninger mere langsigtede, bæredygtige og succesfulde. Samtidig har et team med forskelligheder alle muligheder for at kommunikere effektivt og engagerende til mange forskellige målgrupper.

Normvrid™ giver bedre løsninger og større trivsel.