Collaboration skaber tillid

Høj produktivitet får man ved at have en gennemarbejdet strategi og et tillidsfuldt samarbejde. Collaboration kræver færdigheder i interpersonel kommunikation og effektivt teamsamarbejde. Når collaboration virker, stiger innovationen, leveringsevnen og arbejdsglæden. Tillid skabes fra topledelse og helt ud til kunden og tilbage igen i en positiv spiral.

GOD LEDELSE STARTER I TOPPEN

God ledelse handler om at skabe følgeskab. Den øverste ledelse skal selvfølgelig vide, hvor den vil hen med virksomheden, og så skal den være dygtig til at kommunikere målet og turde være åben og justere ruten undervejs. Det er vigtigt at kunne skabe klarhed og engagement i forhold til målet. Når der bliver begået god ledelse i hele virksomheden, er der nærmest ingen grænser for, hvad vi kan udrette sammen.

Læs mere:

MATRIX COLLABORATION SKABER SUCCES

Ja, der er en lang række fordele ved at organisere sig i en matrix, men man siger samtidig ja til en række indbyggede problemer. Det går særligt hårdt ud over laget af mellemledere, der pludselig får flere forskellige chefer og krydsende strategier at tage hensyn til. Det bedste værktøj til at løsne op for de potentielle misforståelser og konflikter, der viser sig i en matrix, er Matrix Collaboration. Det handler om at skabe en kultur, hvor I er dygtige til at tale åbent om tingene, lave seriøs involvering og se problemstillinger fra mange forskellige perspektiver, inden I lægger jer fast på en løsning. Og så skal kommunikationsniveauet skrues i vejret!

Læs mere:

TILLID ER NØGLEN TIL EFFEKTIVE TEAMS

De interne relationer i et team er mere afgørende for succes end de faglige kompetencer. Det er da tankevækkende?! Hvem vil ikke være med i et high performance team? Det er lettere, sjovere og giver bedre resultater. Et team præsterer forskelligt alt efter, hvor effektivt det er til udvikle løsninger sammen og eksekvere dem for fuld kraft. Derfor har en virksomhed glæde af at arbejde med at udvikle sine teams. Det gøres bedst ved at afsætte øremærket tid og ressourcer på at få de interne relationer i teamet til at spille optimalt. Alle teams er forskellige, og de befinder sig på forskellige modenhedsniveauer. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i teamets egen analyse af, hvad der skal til for, at de bliver bedre og så udfordre alle en smule.

Teams med ingeniører

Hvis du har brugt det meste af dit liv til at blive super dygtig til et teknisk fagområde, er det ikke sikkert, at du samtidig kan være ekspert i at navigere i følelserne, der viser sig i hektisk teamsamarbejde på tværs. Heldigvis kan det læres. Hvis teamet har en fælles forståelse af, at det er vigtigt at arbejde med de interne relationer, og er alle er villige til at bruge tid og kræfter på udvikling, så kan der ske store positive niveauhop på forholdsvis kort tid.

Projektteams

Pyt med at omgivelserne begynder at synes, at I som projektteam bruger for lang tid på at udvikle teamet i starten. Se det som en indikation på, at I gør det rigtige, så længe I taler om vigtige ting. Der er mange ting, der skal forhandles på plads i starten, og først når målet er klart for alle, og der er oparbejdet en stor åbenhed og tillid i teamet, er alle parat til at give den gas. Vi hjælper jer med en god struktur på opstarten, så I bruger tiden på de rigtige ting og lægger også en plan for den løbende udvikling af teamet sammen med jer.

Læs mere:

VIRTUEL COLLABORATION KRÆVER DYGTIG DISTANCELEDELSE

Alle teams skal med mellemrum samarbejde virtuelt. Nogle arbejder KUN virtuelt. En leder skal have en grundig forståelse af forskellen på det fysiske og virtuelle møde for at være dygtig til at lede teamet. Nøglen til et effektivt team er tillid, så det drejer sig om at forstå, hvordan tillid bygges i den virtuelle virkelighed. Distanceledelse er allerede nu en vigtig kompetence, og den bliver endnu vigtigere som teknologien udvikler sig videre i fremtiden.

Læs mere: