Politik for sikring af vores kunders personlige oplysninger

1. Dataansvar 

Vi behandler og opbevarer persondata og har vedtaget denne politik for at sikre disse data. 

For at beskytte dine persondata bedst muligt evaluerer vi løbende, om vores indhentning, brug af og videregivelse af data er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vi har valgt ikke at behandle og opbevare personfølsomme data. Vi spørger ikke vore kunder om disse data, og kommer vi i besiddelse af dem alligevel, vil de blive slettet – de vil ikke blive gemt.

1.1 Kontaktoplysninger 

Carlsen&E er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger:

Adresse:
Carlsen&E ApS
Nødebo Skovvænge 8,
3480 Fredensborg

Att.: Jens Carlsen

Telefon: + 45 23 27 06 18
e-mail: carlsen@carlsen-e.dk
website: www.carlsen-e.dk

1.2 Samarbejde med Databehandlere

Vi samarbejder med en række udvalgte databehandlere og sikrer databehandleraftaler med disse for at:

 • alle persondata håndteres og opbevares forsvarligt, og at ingen uvedkommende 3. part har adgang til de persondata, vi har ansvaret for
 • alle vore samarbejdspartnere om persondatahåndtering opfylder EU’s GDPR af 25. maj 2018.

Mere information om vores partnerspersondata politik:

2. Behandling af persondata 

2.1 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

2.2 Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. 

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

2.3 Vi opbevarer typisk denne type data om dig 

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

De data, vi typisk opbevarer, kan omfatte: 

 • Almindelige persondata 
 • Testresultater
 • korte referater af samtaler, fx ifm. salgsmøder eller coaching
 • fotos fra team sessions og/eller seminarer.

2.4 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til konkrete formål 

Vi indsamler og opbevarer dine data til veldefinerede formål. Det sker i forbindelse med: 

 • Indgåelse af konsulentaftaler
 • Administration af kunde-/leverandørsamarbejdet
 • Personlighedstest i forbindelse med coaching
 • Tilmelding til nyhedsbreve
 • Tilmelding til kurser og seminarer

2.5 Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

2.6 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data – og senest efter 5 år.

3. Sikkerhed 

3.1 Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Som minimum har vi oprettet og vedligeholdt dokumenterede arbejdsgange for flg.:

 • Modtage og opbevare kundens samtykke til behandling og opbevaring af persondata
 • Sletning af persondata ved samarbejdets ophør – eller på anmodning fra kunden
 • Sletning af alle persondata ældre end 5 år – for ikke-aktive kunder
 • Oprettelse og vedligeholdelse af dokumenterede aftaler med alle vore databehandlere
 • Årlig gennemgang af politikker, arbejdsgange og erfaringer med persondata
 • Udlevering af persondata til kunden ved anmodning
 • Kriterier for, hvordan persondata opbevares hos Carlsen&E
 • Underretning til Datatilsynet ved evt. datalækage

3.2 Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har indsamlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

Du kan anmode om at få slettet alle dine persondata hos os, med mindre vi opbevarer dem pga. krav fra myndigheder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. 

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.